Mapa stránok Dnes je sobota , 19. jún 2021, meniny má Alfréd , zajtra Valéria

Aktuality

Škoda, že ludia jednoducho vidia len rozdiely, ktoré ich len oddeluje od seba. Ked by  sa na seba pozerali viac s láskou a všimli by si co majú spolocné, bolo by o polovicu menej problémov vo svete. (Paulo Coelho) 

 

Vážení spoluobcania, milí návštevníci, dovolte mi, aby som Vás privítal na oficiálnej webovej stránke obce Cierna.

Verím, že táto stránka sa stane dôležitým komunikacným nástrojom pre obyvatelov i návštevníkov našej obce.
Prajem Vám príjemné chvíle strávené pri prezeraní jej obsahu. 

Ladislav JÁMBOR, starosta obce Cierna

 
Klikk na "Výberové konanie na pozíciu: pracovníčka verejnej správy " alebo na Dokumenty - Ostatné dokumenty - 10.strana
1. 6. 2021 4:09:03
 
Bližšie TU: http://cierna.eu/Documents.aspx?doctype=OD Klikk na Dokumenty - Ostatné - 9. a 10. strana
17. 5. 2021 4:12:16
 
6. 5. 2021 2:35:37
 
Výzva na udržiavanie poľnohospodárskych a nepoľnohospodárskych pozemkov v nezaburinenom stave pravidelnym, dôslednym a predovšetkym včasným odstránením burín.
4. 5. 2021 23:58:02
 
Výpočet vytriedenia komunálneho odpadu v obci Čierna v r.2020 si môžete prečítať na http://cierna.eu/Upload/Documents/OD/OD_20210212-035232.jpg Klikk na Dokumenty-Ostatné dokumenty - 9. strana
12. 2. 2021 3:49:38
 
Prvé plne elektronické sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021. Propagačné materiály a informačné letáky si môžete pozrieť v záložke "Fotogaléria".
13. 1. 2021 2:14:26
 
8. 12. 2020 1:52:24
 
13. 11. 2020 23:02:01
 
17. 8. 2020 3:34:14
 
Úplné znenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Čierna je k nahliadnutiu na Obecnom úrade obce Čierna.
18. 6. 2020 2:22:45
 
Záverečný účet obce Čierna a rozpočtové hospodárenie za rok 2019 Bližšie TU: http://cierna.eu/Documents.aspx?doctype=OD Klikk na "Dokumenty" - "Ostatné dokumenty" - strana 7. a 8.
18. 6. 2020 1:27:14
 
Do VZN č. 1/2020 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby možno nahliadnuť na obecnom úrade v obci Čierna v pracovných dňoch: pondelok, utorok, streda a piatok v čase od 07:30 hod. do 15:30 hod.
1. 6. 2020 1:23:33
 
VZN č.2/2020, ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov obce na vykonávanie opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately Bližšie TU http://cierna.eu/Documents.aspx?doctype=VZN Klik na "Dokumenty" - "VZN"
30. 5. 2020 7:45:07
 
Všetky aktuálne verejné vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti s ochorením COVID - 19 spôsobeným koronavírusom SARS - CoV-2 sú verejnené na stránke http://www.uvzsr.sk/
11. 3. 2020 0:20:10
 
Týmto Vám oznamujem, že na základe zákona č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov, občan Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k národnostnej menšine, má právo komunikovať v ústnom a písomnom styku v jazyku menšiny a podávať písomné podania orgánu štátnej správy a orgánu územnej samosprávy v obci podľa aj v jazyku menšiny. Orgán verejnej správy v obci poskytne odpoveď okrem štátneho jazyka aj v jazyku menšiny s výnimkou verejných listín.
14. 11. 2019 4:32:30
 
23. 4. 2019 3:44:07
 
23. 4. 2019 3:26:42
 
10. 11. 2018 2:43:36
 
Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí
6. 9. 2018 2:08:02
 
V súlade s § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení Obecné zastupiteľstvo v obci Čierna na svojom zasadnutí dňa 23.05.2017 uznesením č. 9/2017 vyhlásilo voľby hlavného kontrolóra obce Čierna na obdobie 6 rokov, t.j. 2017-2023 (čítať ďalej kliknutím na názov)
14. 6. 2017 23:58:44
 
V súlade s § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení Obecné zastupiteľstvo v obci Čierna na svojom zasadnutí dňa 27.01.2017 uznesením č. 3/2017 vyhlásilo voľby hlavného kontrolóra obce Čierna na obdobie 6 rokov, t.j. 2017-2023 (čítať ďalej kliknutím na názov)
1. 2. 2017 4:51:22
 
Na našej webovej stránke môžete prečítať ROZHODNUTIE Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove - opatreniezabezpečiť celoplošnú reguláciu živočíšnych škodcov (deratizáciu) na území miest a obcí okresu Trebišov v termíne od 01.04.2016 do 15.5.2016. Celé znenie rozhodnutia si môžete prečítať v kolónke Dokumenty-Ostatné dokumenty pod názvom Rozhodnutie RÚVZ.
13. 4. 2016 8:40:03
 
Dna 12.júla 2014 sa v našej obci uskutocnil I. ciernanský festival madarskej národnostnej kultúry. Pevne veríme že táto udalost sa stane tradíciou a budeme ju môct zorganizovat aj v dalších rokoch.(Fotky vo fotogalérii)
21. 7. 2014 10:05:32
 
Kalendár
májjún 2021júl
poutstštpisone
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Správy Új szó